Expansion av Science Village i Lund

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-11
Joel Ambre, VD Vectura & Christian Lindfors, VD Science Village ScandinaviaJoel Ambre, VD Vectura & Christian Lindfors, VD Science Village Scandinavia

Vectura utökar i Science Village, Lund

Nytt optionsavtal banar väg för ytterligare expansion

Vectura Fastigheter tar nästa steg mot en större närvaro i Science Village Lund genom att säkra ett optionsavtal. Avtalet med Science Village Scandinavia ger Vectura rättigheten att förvärva byggrätter om totalt 50 000 kvadratmeter för framtida utvecklingsprojekt. Avsikten är att stärka regionens attraktionskraft och möjligheter för forskning, utveckling samt innovation.

Optionsavtalet möjliggör för Vectura att utvidga sina befintliga satsningar i området såsom The Loop, Brunnshög Works och det nya huvudkontoret för Saab Kockums, som är under uppbyggnad. Den kommande detaljplaneprocessen, som beräknas starta 2024, siktar på att integrera de nya byggnaderna i en sammanhängande och dynamisk stadsdel.

Med en blandning av kontorsytor, laboratorier och hotellförslag ser Vectura fram emot att bidra till Science Village’s roll som en ledande innovationsplattform. Joel Ambré, VD för Vectura, och Christian Lindfors, VD för Science Village Scandinavia, understryker båda avtalets betydelse. De ser optionsavtalet som ett steg mot att förverkliga visionen av ett globalt ledande kunskapssystem inom materialvetenskap och life science i Lund.

Science Village står i centrum för Ulunds vetenskapliga landskap, med närhet till prestigefulla forskningsanläggningar som ESS och MAX IV. Området väntas bli en korsväg för akademi, företag och forskning, med planer på omfattande utveckling som lovar över 450 000 kvadratmeter dedikerad till vetenskap och innovation.

För mer detaljerad information, besök Vectura Fastigheters pressmeddelande.

Läs även: Expansion av Science Village i Lund

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner