Stena Fastigheter: Satsning på Solenergi och Hållbarhet

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-15
Bild på solenergiinstallationSolceller på Stena Fastigheters tak i Fisksätra

Stena Fastigheter satsar på solenergi

Stena Fastigheter siktar på att bli självförsörjande på el genom omfattande investeringar i solceller, energilager och AI-styrd värme. Under 2023 ökade fastighetsbolagets produktion av solenergi till tre gånger så mycket som året innan.

”Det är fint att se att våra långsiktiga satsningar på närproducerad solel redan ger resultat. Vi satsar storskaligt på solceller, i kombination med energilager för att kunna lagra solenergin när solen skiner, kapa effekttoppar, förbättra lönsamheten och minska vårt klimatavtryck,” säger Cecilia Fasth, Vd och koncernchef på Stena Fastigheter.

Effektiv energianvändning och innovation

Stena Fastigheters ambition är att årligen minska energianvändningen med två procent, en målsättning som överträffats sedan 2010. Satsningar på solcellsanläggningar och energilager har lett till att bolaget nu producerar 6,3 miljoner kWh solenergi per år, en ökning från cirka 2 miljoner kWh året innan. Bland de större projekten återfinns en solcellspark i Uppsala som beräknas producera 400 000 kWh/år.

Bolaget har även tagit fasta på digitaliseringens möjligheter och styren i dag majoriteten av dess 27 000 lägenheter med hjälp av AI för ett effektivare energiutnyttjande och en förbättrad inomhusmiljö.

Framtidsutsikter och hållbarhet

Med siktet inställt på att bli självförsörjande på el fortsätter Stena Fastigheter att utforska och investera i framtidens energilösningar. Företagets långsiktiga mål är att ha netto-noll klimatavtryck senast 2045, med en ambition att minska sitt klimatavtryck med 55 procent till 2030 jämfört med 2018.

För ytterligare information kan hela pressmeddelandet läsas här.


Läs även: Hållbarhetsfokus på Byggmaterialdagen 2024

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner