Mikroplaster från vägmarkeringar: En miljöutmaning

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-23
Mikroplaster som skapats av slitaget från vägmarkeringar.Ida Järlskog, forskare på VTI.

Annons

Beijer

 

Stora utsläpp från vägmarkeringar

En ny studie från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut visar att slitage av vägmarkeringar bidrar betydande till utsläppen av mikroplaster, i nivå med andra kända källor som däckslitage och båtbottenfärger. Uppskattade mängder ligger mellan 40-570 ton årligen.

Osäkra siffror men klart engagemang

Studien baseras på enkätsvar från 223 av Sveriges 290 kommuner, vilket visar på ett stort intresse och engagemang för frågan. Dock råder det brist på kunskap kring hur mycket material som köps in och materialets kvalitet, vilket gör uppskattningen osäker.

Potentiella åtgärder

Åtgärder för att minska slitaget och därmed utsläppen kan inkludera bättre underhåll, användning av material av högre kvalitet och skonsammare plogning. Möjligheten att minska användningen av vägmarkeringar diskuteras även som en potentiell lösning.

Läs hela pressmeddelandet från VTI för mer information om studien och dess resultater här.


Läs även: Hampaisolering för klimatpositivt byggande

Annons

#proffsmagasinet"
WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner