Ny 50-meters simhall planeras i Haninge

avsvenskbyggmarknad.se

2024-05-07
Bild på den framtida simhallen i Haninge.Simhall Foto: Adam Cai / Unsplash

Annons

 

Ny 50-meters simhall planeras i Haninge

Haninge kommun meddelade den 7 maj 2024 att arbetet med att bygga en ny 50-meters simhall i centrala Haninge nu inleds. Ett avtal om samverkansentreprenad har tecknats med byggföretaget NCC, inlett med en förstudie som ska utforska behov, tekniska lösningar samt beräknade kostnader.

Viktigt tillskott för idrotts- och fritidsaktiviteter

Kommunalråd Nicole Forslund (L) uttrycker att den nya simhallen är en prioriterad fråga för kommunens politiska ledning och beskriver den som ett viktigt tillskott för såväl lokalt föreningsliv som för Haningebor i allmänhet. Hon framhäver särskilt betydelsen av att kunna erbjuda fler idrotts- och fritidsaktiviteter i ett växande Haninge, speciellt för barn och unga.

Planerad byggstart och färdigställande

Förstudien markerar starten på projektet och byggstarten är preliminärt planerad till 2026, med målsättningen att den nya simhallen ska stå färdig år 2029. Tidplanen är dock preliminär och kan komma att justeras.

Den planerade simhallen är en del av utvecklingen av Torvallaområdet, där kommunen ser potential för ett rikt utbud av idrotts- och fritidsaktiviteter. Den nuvarande simhallen i Torvalla, byggd 1971, kommer att vara i drift fram till det att den nya anläggningen är färdigställd.


Läs även: Nytt lyft för Haninge centrum

Annons

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner