Svetsning Misstänkt Orsak till Förödande Brand på Oceana

avsvenskbyggmarknad.se

2024-05-15
Bild på Liseberg OceanaOceana Foto: Jesper Wiberg

En omfattande brand bröt ut på byggplatsen för Lisebergs nya vattenvärld Oceana den 12 februari 2024. Enligt en rapport från polisen till Arbetsmiljöverket, som Göteborgs-Posten var först med att rapportera om, tros svetsningsarbeten ha orsakat branden. Detta är första gången myndigheten går ut med en möjlig orsak till den tragiska händelsen.

Annons

verktygsproffsen

Brandens Ursprung: Svetsning Under Misstanke

Rapporten indikerar att branden kan ha startat vid svetsning av vattenrutschbanan. Bilder från platsen visar tydligt var branden började, och man vet att svetsningsarbete pågick där vid tidpunkten för branden. Åklagare Maria Johansson, som leder utredningen, bekräftar för SVT Nyheter Väst att svetsning är en av huvudteorierna. ”Det är inte bekräftat att det är svetsningen som orsakat olyckan, men det är en av hypoteserna som vi arbetar efter,” säger Johansson. Utredningen undersöker också andra möjliga orsaker till branden.

Förödande Konsekvenser

Den 12 februari 2024 markerade en tragisk dag för Lisebergs nya vattenvärld Oceana. En omfattande brand bröt ut på byggplatsen, vilket resulterade i en tragedi där en medarbetare tragiskt förlorade livet och flera andra skadades lindrigt. Branden ledde också till stora materiella skador på anläggningen. De ekonomiska följderna är betydande, och enligt Lisebergskoncernens kvartalsrapport har projektet skrivits ned med 484 miljoner kronor. Nedskrivningen baseras på de första undersökningarna av branden och dess konsekvenser.

En Oersättlig Förlust

”Skadorna är på ett sätt omätbara med tanke på att vi i branden förlorade en vän och kollega. Det är en förlust vi aldrig kommer kunna ersätta,” säger Lisebergs VD Andreas Andersen. Trots den stora förlusten är en återuppbyggnad av Oceana nu under övervägande. ”Samtidigt behöver vi tänka framåt och då är uppskattningen av de materiella skadorna ett steg på vägen mot en möjlig återuppbyggnad,” fortsätter Andersen.

Annons

Planer för Återuppbyggnad av Oceana

Det finns planer på att återuppbygga Oceana med tre centrala huvudelement: ett nytt attraktionstorn, en ny takkonstruktion samt nya åkattraktioner. I tillägg kommer sannolikt en rad brandtekniska justeringar att göras, utifrån vad de pågående utredningarna resulterar i. Trots de omfattande skadorna har stora delar av källaren, poolanläggningen, tekniska installationer och hela lågbyggnadsdelen mot Mölndalsvägen med omklädningsrum, restauranger, butiker och foajé konstaterats vara mer eller mindre oskadda.

NCC och Liseberg arbetar nu tillsammans i ett första utredande återuppbyggnadssteg med att ta fram en projektplan, inkluderat förslag på budget samt tidplan, för ett eventuellt färdigställande av Oceana. Denna plan förväntas vara färdigställd under våren och kommer att utgöra underlag för vidare beslut och eventuellt entreprenadkontrakt.

Brottsutredningen Fortsätter

Åklagaren Maria Johansson understryker att brottsutredningen av branden är långt ifrån klar. Förutom svetsning som möjlig orsak, undersöks även andra faktorer som kan ha bidragit till branden. ”Det är viktigt att vi grundligt undersöker alla tänkbara orsaker för att säkerställa att en liknande olycka inte inträffar igen,” avslutar Johansson.

Branden på Oceana har satt djupa spår både mänskligt och ekonomiskt. De kommande månaderna kommer att vara avgörande för framtiden för Lisebergs nya vattenvärld, då utredningarna fortskrider och beslut om en eventuell återuppbyggnad tas. Liseberg och NCC arbetar intensivt med att planera och förbereda för en möjlig framtid där Oceana kan återuppstå, ännu bättre och säkrare än tidigare.

Läs också: Branden på Liseberg Oceana: Skador och Återuppbyggnad

Annons

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner